Europejski Fundusz

LGD Dobra Widawa

ikony-eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Założenie zapadu usług leśnych z innowacyjnym systemem bezpieczeństwa pracy w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa

mająca na celu

Podjęcie pierwszego zatrudnienia i uruchomienie głównego źródła zarobkowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Uruchomienie profesjonalnego gabinetu fizjoterapii w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

lokalna-grupa-dzialania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Uruchomienie profesjonalnego gabinetu fizjoterapii w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa” mająca na celu “Założenie działalności gospodarczej i podjęcie pierwszego zatrudnienia w celu zwiększenia doświadczenia zawodowego i uzyskania źródła zarobkowania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tytuł operacji: Założenie zapadu usług leśnych z innowacyjnym systemem bezpieczeństwa pracy w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa.

mapka